Filtr pylu weglowego

https://multilanac.eu/cz/

W moc gałęziach przemysłu przechodzimy do pracowania z potrzebą odpylania pyłów, które mają mieszaniny pyłowo-powietrzne wybuchowe. Są wówczas zwykłe procesy powiązane z zmianą węgla kamiennego, drewna w przemyśle drzewnym, biomasy, pyły organiczne pojawiające się w sektorze spożywczym, pyły dające w przemyśle chemicznym, itp. Atex dust collector, to odpylacz wybuchowy który został przeprowadzony razem z unijną dyrektywą Atex.

Dla odpylania mieszanek pyłowo-powietrznych wybuchowych bierzemy w możliwości urządzenia oraz pełne instalacje zrobione zgodnie z podstawową dyrektywą 94/9WE ATEX. Mogą być one grane dla odpylania pyłów chodzących do grupy wybuchowości St1 i St2. Nasze systemy filtracyjne mają kategorie 3D. Pozwoli zatem na montowanie ich w wszelkim pomieszczeniu, która stanowi zakwalifikowana do strefy niezagrożonej wybuchem jak jeszcze w dziedzinach 22 zagrożenia wybuchem.

Dla zabezpieczenia urządzeń posiadamy dwie istotne metody:

Metoda tłumienia wybuchu Metoda ta wykorzystuje systemy automatycznie reagujące na początek ciśnienia wybuchowego i duszące w zarodku powstający wybuch. System jest zaopatrzony w czujniki ciśnienia, które wykrywają powstający wybuch, podaje go do centrali, która z zmianie rozpoczyna uruchamianie zawory butli ze sposobem gaszącym. Czas reakcji systemu od wykrycia wybuchu do jego zdjęcia to jedynie około 60 ms. Bardzo duże stłumienie powstającej eksplozji zapobiega wytworzeniu wysokiego ciśnienia niszczącego.

Metoda odciążania wybuchu Zmniejsza się ona do zastosowania wszelkiego rodzaju membran lub paneli dekompresyjnych, które dają ciśnienie wybuchu z ochranianego urządzenia na zewnątrz. Tym kluczem, ciśnienie jakie występuje w ochranianym urządzeniu zostanie skrócone do ceny niestanowiącej zagrożenia. Używamy różnego typu wykonania techniczne membran: okrągłe lub prostokątne, płaskie lub wypukłe, wyposażone w czujnik zerwania bądź nie, zbudowane ze zwykli węglowej lub kwasoodpornej. Z racje na kształt płomienia wybuchu wyprowadzonego na zewnątrz, niezbędne jest określenie strefy niebezpiecznej w strefie obok membrany.

Dodatkowo, wykorzystywanie wyznaczonych stref zagrożenia wybuchem w sektorze konkretnej instalacji, każde jej właściwości i elementy są stosowane w taki rób, aby one jedyne nie były podstawą powstania źródła zapłonu pyłów.