Hodowla zwierzat gospodarskich

Sam czas mięso używany jest na ogół w miejscu kulinarnym i jest definicję konglomeratu tkanek, z jakich pierwszą jest tkanka mięśniowa, uzyskiwana ze zwierząt rzeźnych lub łownych. Większość mieszkańców kontynentu europejskiego uważa mięso za jakiś z konkretnych czynników pożywienia wzbogacającego codzienną dietę w białko, zaś hurtownie mięsa odpowiadają za dostarczanie konsumentom produktów pochodzenia zwierzęcego.  Mięso jako składnik ludzkiego pokarmu istnieje już z czasów prehistorycznych, kiedy spożywanie białka zwierzęcego wykazałoby się dobrym środkiem na dostarczanie organizmowi sporych części energii. Prawdopodobnie przejście na życie mięsa stanęło wtedy w okresie zlodowaceń, kiedy niestety było kupić pokarm roślinny i spożywanie mięsa broniło się jednym z pierwszych elementów przetrwania.

Działalność hurtowni mięsa bywa współcześnie bojkotowana przez inne ruchy wegetariańskie, których przedstawiciele mają jedzenie przetworów mięsnych za praktykę nieetyczną, gdyż stanowiącą konsekwencję zabijania organizmów żywych. Powstanie wegetarianizmu zostało spowodowane zwróceniem uwagi na wyglądy dobre i zdrowotne produkowania jedzenia opartego na uboju zwierząt rzeźnych, a zwłaszcza zwierząt produkowanych w warunkach hodowli przemysłowej. Istnienie wegetarianizmu poniekąd zagraża istnieniu hurtowni mięsa, ponieważ jest toż sprawa propagująca dietę bezmięsną. Otóż mianem wegetarianizmu cechuje się świadome i pozytywne wyłączenie z zwykłej diety mięsa, w obecnym jednocześnie ryb i owoców morza.

Weganizm posiada najbardziej silny odłam wegetarianizmu, który liczy na unikaniu wszystkich produktów pochodzenia zwierzęca, czyli nie tylko mięsa, lecz i jajek, mleka i przetworów mlecznych. Istnieje obecne tryb bycia powiązany z określonymi cechami wyznaniowymi, albowiem sam wegetarianizm rozwinął się w II millenium p.n.e. na obszarze subkontynentu indyjskiego, gdzie miał charakter stricte religijny. Europejscy wegetarianie pojawili się dopiero w VI wieku p.n.e., a za inicjatorów praktykowania diety bezmięsnej jako nieetycznej znajduje się Pitagorejczyków. Pomimo wielu racji natury pięknej i humanitarnej dotyczących wegetarianizmu, nadal grupę ludzi je mięsa z ostatnich samych przyczyn, co w fazie lodowcowej. Dopóki nie zostaną stworzone satysfakcjonujące dla konsumentów odpowiedniki produktów białkowych pochodzenia zwierzęcego, spożywanie mięsa wciąż będzie standardem, a hurtownie mięsa jeszcze przez duży kolej będą cieszyły się dużą rzeszą klientów.