Rozwoj firmy microsoft

Frezowanie cnc definiowane jest jako proces obróbki, w okresie której z obrabianego przedmiotu zamyka się określoną grupa materiału. W okresie frezowania wybierane są jak najniższe wiórki materiałów. Poleca się bardzo szybko obracające się maszyny, które wykonują z przeznaczonym posuwem. Maszyny też są określane mianem frezarek. Najczęściej można się spotkać z frezarkami klasycznymi i techniką frezowania na froterze. Metoda frezowania cnc bazuje na komputerowym sterowaniu urządzenia.

Charakteryzuje się trzy główne typy frezowania: współbieżne, czołowe oraz walcowo-czołowe. W okresie frezowania powierzchni czołowych oś rotacji jest analogiczna do powierzchni poddanej obróbce. Wzdłuż obwodu koła dostają się zęby frezu, z których każdy działa samodzielnie. W sukcesu obróbki powierzchni obrotowych frezy gromadzą się z zębów prostych lub spiralnych. Frezowanie cnc czołowe oznacza, że frez znajduje się we wrzecionie. Prostopadle do powierzchni poddanej obróbce otrzymuje się oś obrotu. Obróbka jest poprzez krawędzie czołowe frezu. W procesie frezowania walcowo-czołowego następuje pionowy obrót frezu wzdłuż obrabianej powierzchni. W sukcesie poddania obróbce powierzchni skośnych frez zapewne być lekko pochylony. Możliwe istnieje i obrabianie (skrawanie) środka na końcach kiedy tylko frez posiada uzębienie panujące. W relacje od typu materiału, jaki zamierza być zależny obróbce bierze się różne urządzenia do frezowania. Frezy walcowo-czołowe skrawają bocznie i czołowo. Frezy tarczowe skrawają po bokach. Na podstawy dostają się na przemian skośne zęby, które skrawają naprzemiennie w rowku. Dzięki temu dodatkowe jest skuteczne odprowadzanie wiórów. We frezach kątowych krawędzie tnące są ustawione pod innymi kątami.